Bilimsel Program

BİLİMSEL PROGRAM
1 Ekim 2020 Perşembe
13:30-13:45 Açılış
13:45-15:30 Psikiyatride ilginç konular Paneli (I)
Aktivatör moderatörler: Prof. Dr. Lut TAMAM, Prof. Dr. İlkin İÇELLİ
Doç. Dr. Işıl GÖĞCEGÖZ: Bağımlılıkta yeni tedaviler (örn; amfetamin ve kokain bağımlılarında aşı tedavisi).
Doç. Dr. Lale GÖNENİR: Obez hastaların cinsel yaşamları ve yaşadıkları cinsel işlev bozuklukları nelerdir?.
Prof. Dr. Muzaffer ÇETİNGÜÇ: Uzayda ve uçakta cinsellik.
Doç. Dr. Erdal ERŞAN: Özellikle 50 yaş ve üstünde eş kaybını takiben ortaya çıkan  “depresif belirtiler” de, evcil hayvan almanın bilimsel ve ölçülebilen etkileri nelerdir? Bu yaklaşımın pratik uygulamada  bilimsel yeri var mıdır?.
Doç. Dr. Mihriban DALKIRAN: Öfke kontrol bozukluğu, bipolar ya da madde bağımlılığı vb. yakınmalarla psikiyatristlere gelen erişkinlerde, olası komorbid ADHD tanısının da varlığını koydurabilecek semptomlar nelerdir?. Bunlar hangi tanılarla karışabilir? Kimlere ilaç vermeli, kimlere vermemelidir?
Prof. Dr. Atila EROL: Ölüm riski olan, ancak kendisi (ya da ailesince) hospitalizasyonu reddeden anoreksiyalı hastalarda, psikiyatristler tıbbi, etik ve legal  yönlerden neler yapmak zorundadır?.
15:30-16:00 Kahve arası
16:00-17:45 2020’li yıllarda YAB, TSSB ve konversiyon tedavilerinde önerilen en son tedavi yaklaşımları ve akılcı ilaç kullanımları paneli
Aktivatör moderatörler; Prof. Dr. Levent SEVİNÇOK, Prof. Dr. Neşe KOCABAŞOĞLU
Doç. Dr. Behice HAN ALMIŞ: Kolay gibi görünen ancak zor olgular; Dirençli “psikojenik mutizm ya da “psikojenik afoni” olan hastalarda psikiyatrist neler yapmalı? Neler yapmamalıdır?.
Prof. Dr. Nesrin DİLBAZ: 2020’li yıllarda dirençli yaygın anksiyete bozukluğu (YAB) tedavisinde önerilen en etkili son tedavi seçimi yaklaşımları nelerdir?.
Prof. Dr. Hamit BOZTAŞ: 2020’li yıllarda travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) tedavisinde önerilen en son tedavi yaklaşımları nelerdir?. Hangi yaklaşımlar ise artık önerilmemektedir?.
Prof. Dr. Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU: “Şizo-obsesif spektrum bozuklukları” ve bunlarla ilgili tedavi yaklaşımları nelerdir?.
Prof. Dr. Tayfun TURAN: Güncel bir konu; Aşk ve kucaklama hormonu “oksitosin” in anksiyete, depresyon ve TSSB bozukluğu ile ilişkileri konusundaki son buluşlar nelerdir?
Doç. Dr. Adnan ÇOBAN: EMDR yaklaşımının etkinliği konusunda mitler ve gerçekler nelerdir?
17:45-18:00 Kahve arası
18:00-19:30 Güncel Terapi Yaklaşımı
Aktivatör moderatörler; Prof. Dr. Sunar Birsöz
Doç. Dr. Zümra ATALAY: A’dan Z’ye “Mindfulness terapisi” (günlük pratikte kullanım örnekleri üzerinde anlatılacaktır).
19:30-21:30 Akşam Yemeği
20:30-24:00 Maraton Kurslar
“ŞEMA TERAPİ KURSU”
Uz.Dr.Alp KARAOSMANOĞLU
“PSİKOTERAPİDE ŞEFKATİN KULLANIMI KURSU “ *
Doç.Dr.Zümra ATALAY
2 Ekim 2020 Cuma
08:30-10:30 2020’li yıllarda şizofreni ve akılcı ilaç tedavisi uygulamaları
Aktivatör moderatörler: Prof. Dr. Orhan DOĞAN, Prof. Dr. Hüsnü ERKMEN
Prof. Dr. Filiz KARADAĞ: Maluliyet için sağlık kurullarına baş vuran  sizofrenili hastalarda, maluliyet kararı verilmesi konusunda önemli bir nokta: “Temaruz”.
Prof. Dr. Ali ÇAYKÖYLÜ: Şizofrenide TMS uygulamasının etkinliği konusundaki mitler ve gerçekler.
Doç. Dr. Çiğdem AYDEMİR: 2020’li yıllarda, negatif şizofrenideki “anhedoni ve depresyon” durumları ile “opioiderjik sistem” arasındaki ilişkiler konusunda yeni buluşlar nelerdir?.
Doç. Dr. Halil ÖZCAN: Şizofreni tedavisindeki yeni ve son yaklaşımlar; TAAR-1 agonistleri, D-amino-oksidaz inhibitörleri, 5HT6-R antagonistleri, cilt altı implant antipsikotikler.
Prof. Dr. Kemal YAZICI: “İyi-kötü-cirkin” filmiyle aynı dönemde başlayan depo ve uzun etkili antipsikotik ilaç kullanımı yolculuğunda, yıllar boyunca izlenen “Iyi-kötü-çirkin” yönler nelerdir?.
Prof. Dr. Çiçek HOCAOĞLU: Klinik olarak tedavi altında salah durumdaki şizofrenili bir hasta  “evlenmek isteğini” psikiyatristine ilettiğinde, hekimi gerek hastalığı, gerekse etik yönlerden hastaya, ailesine ve (istek gelmiş ise) gelecekteki eş adayına neler söylemeli? Neler söylememelidir?. Evliliğin bu hastalara olumlu ya da olumsuz etkileri neler olabilir?.
10:30-11:00 Kahve arası
11:00-12:00 Satellit sempozyum
*Şizofreni tedavisinde Paliperidon Palmitat
Prof.Dr.Erdal IŞIK
12:00-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30 Satellit sempozyum
*Sizofreni tedavisinde uzun etkili antipsikotik tedavisi : Abilify Maintena deneyimleri
Prof.Dr.Jose M. OLIVARES
14:30-16:30 2020’li yıllarda depresyon ve bipolar bozuklukları konusundaki son akılcı ilaç tedavileri paneli
Aktivatör moderatörler: Prof. Dr. Reha BAYAR, Doç. Dr. Mine ŞAHİNGÖZ
Prof. Dr. Sermin KESEBİR: Bipolar bozukluğu olanlarda, antidepresan ilac kullanımını gerektiren birliktelik durumlarında (örn; panik bozukluğu, sosyal fobi, OKB birlikteliği gibi) psikiyatristler tedaviyi nasıl planlamalıdır?.
Prof. Dr. Ayşegül YILDIZ: 2020’li yıllarda bipolar bozukluğun etiyolojisinde yeni buluşlar nelerdir? Tedavide ümit veren yeni yaklaşımlar nelerdir?.
Prof. Dr. Rıfat KARLIDAĞ: Çeşitli nedenlerle klasik duygu durumu düzenleyici ilaçları kullanamayan hastalarda, sürdürüm döneminde yeni nüksleri önleme de hangi güncel tedaviler verilebilir?
Prof. Dr. Erdal IŞIK: 2020’li yıllarda dirençli depresyon ve akılci ilaç tedavileri nelerdir?
Prof. Dr. Selçuk KIRLI: Aidiyet duygusunun depresyon ve intiharla ilişkisi?
Prof. Dr. Murat ERKIRAN: Psikiyatristlerde izlenen intiharların psikodinamiği?
16:30-17:00 Kahve arası
17:00-18:30 İlginç konular paneli (II)
Aktivatör moderatörler: Prof. DR. Arif VERİMLİ, Prof. Dr. Servet EBRİNÇ
Prof. Dr. Okan ÇALIYURT: Bilgisayar destekli görüntü analizi ile emosyonların tespiti ve pratikte psikiyatrik tanı izlemde kullanımı?
Prof. Dr. Yavuz SELVİ: İnsanların uyku örüntüleri ve kişilik özelliklerine göre uyku ve sorunlarına yönelik olarak, pratik uygulamalarda kullanılabilecek kısa, basit ama yararlı öneriler.
Prof. Dr. Nevzat TARHAN: “Hesaplamalı psikiyatri”.
19:30-21:00 Akşam Yemeği
21:30-23:00 Uz. Dr. Samuray ÖZDEMİR: Müzik ve psikiyatri (I)
3 Ekim 2020 Cumartesi
8:30-10:30 2000’li yıllarda A’dan, Z’ye “İntihar” paneli
Aktivatör yöneticiler: Prof. Dr. Sunar BİRSÖZ, Prof. Dr. Engin EKER.
Prof. Dr. Nurper ERBERK ÖZEN: Psikiyatristin alarm durumuna geçmesini gerektiren, fiziksel, davranışsal ve psişik intihar işaretleri hangileridir?.
Prof. Dr. Nuray ATASOY: İntihara neden olabilen “fiziksel tıbbi hastalıklar” hangileridir?
Uzm. Dr. Samuray ÖZDEMİR: Alkol, madde bağımlılığı ve intihar ilişkisinde mitler ve bilinmesi gereken gerçekler?.
Prof. Dr. Müge TAMAR: Çocuk ve gençlerdeki intiharlarda olumsuz yaşam olaylarının (örn; kötüye kullanım vb.), arkadaşların, yaşam biçiminin, farklı cinsel kimlikte olma (örn; Lezbiyen, gey vb.).
Prof. Dr. Levent ATİK: Psikotrop ilaçlarla intihar edenlerde izlenen klinik belirtileri nelerdir ve tedavileri nasıl yapılır?.
Prof. Dr. Ahmet RIFAT ŞAHİN: Takip etmekte olduğu hasta intihar ederse ya da yakınlarınca adli şikayette bulunuluyorsa, psikiyatristin adli sorumluluğu ya da yaşayabileceği olası adli sorunlar neler olabilir? Bunlar karşısında kendini nasıl savunabilir?.
10:30-11:00 Kahve arası
11:00-12:00 Satellit sempozyum
2020’li yıllarda ADHD tedavisindeki son yaklaşımlar (Günlük pratik deneyimler üzerinden)
Moderatör: Prof. Dr. Zeki YÜNCÜ
Konuşmacı: Prof. Dr. Yasemen IŞIK
12:00-13:30  Öğle Yemeği
13:30-15:00 Kişilik bozukluklarında Psikanalitik tedavi ve şematerapi nasıl yapılır?
Aktivatör yöneticiler: Prof. Dr. Yasemen IŞIK
Prof. Dr. Mine ÖZMEN: Narsisistik kişilik organizasyonu olanların tanı ve psikanalitik tedavisinde psikiyatriste sorun yaratan durumları nasıl anlamalı ve psikanalitik yönden nasıl yaklaşmalıyız (Örn: Kültürel yönleri, tipleri, ilişki kurma biçimleri, omnipotens, kontrol, hınç, utanç, mentalizasyon sorunları vb. alanlardaki problemler gibi).
Prof. Dr. Defne TAMAR: Borderline kişilik organizasyonu olanların tanı ve psikanalitik tedavisinde psikiyatriste sorun yaratan durumları nasıl anlamalı ve psikanalitik yönden nasıl yaklaşmalıyız.
Uz. Dr. Alp KARAOSMANOĞLU: Narsisistik ve borderline kişilik bozukluklarında şematerapi uygulaması nasıl yapılır.
15:00-15:30 Kahve arası
15:30-16:30 Satellit sempozyum
Depresyon tedavisinde Fonksiyonellik ve Tam iyileşme
Moderatör Prof. Dr. Okan ÇALIYURT
Konuşmacı Prof Dr. Erdal IŞIK
16:30-16:45  Kahve arası
16:45-18:45 Bilişsel-davranışcı tedavi uygulamalarıyla ilgili olarak, “Klinik pratik uygulamalarımızda kullanılabilecek metaforlar” paneli.
Aktivatör moderatörler: Prof. Dr. Abdurrahman ALTINDAĞ, Doç. Dr. Yasemin GÖRGÜLÜ
Doc. Dr. Nurhan FISTIKÇI: Şizofrenili hastalarda klinik pratikte kullanılabilecek metaforlar nelerdir?.
Doc. Dr. Hayriye BAYKAN: Bipolar bozukluğu olan hastada klinik pratikte kullanılabilecek metaforlar nelerdir?.
Prof. Dr. Aylin YAZICI: OKB hastalarında, klinik pratikte kullanılabilecek metaforlar nelerdir?.
Prof. Dr. Murad ATMACA: Somatizasyon bozukluğu ve hipokondriyazisi olan hastalarda, klinik pratikte kullanılabilecek metaforlar nelerdir?.
Prof. Dr. Mustafa ARI: Yas ve komplike yas olgularında klinik pratikte kullanılabilecek metaforlar nelerdir?.
Prof. Dr. Ercan OZMEN: Cinsel işlev bozukluklarında klinik pratikte kullanılabilecek metaforlar nelerdir?.
19:30-21:00  Akşam Yemeği
21:30-23:00 Prof. Dr. Reha BAYAR ve Y.Doç. Dr. Adnan ÇOBAN: Müzik ve psikiyatri (II)
Tahir AYDOĞDU (TRT Kanun sanatçısı): Osmanlı döneminde, akıl hastanelerinde müziğin tedavide kullanımı
4 Ekim 2020 Pazar
08:30-12:00 Sözel Bildiriler ve Poster Bildirileri
Sözel Bildiri Jüri üyeleri:
Prof. Dr. Yasemen IŞIK (Jüri başkanı)
Doç. Dr. Yasemin GÖRGÜLÜ
Doç. Dr. Mine ŞAHİNGÖZ
Poster Jüri Üyeleri
Prof. Dr. Ayşegül YILDIZ (Jüri başkanı)
Prof. Dr. Hüsnü ERKMEN
Prof. Dr. Tayfun TURAN
Prof. Dr. Lut TAMAM

Kongreye Kalan Süre

2020/10/01 08:00:00

Önemli Tarihler

Kongre Tarihi
1-4 Ekim 2020
Erken Kayıt Bitiş Tarihi
15 Ocak 2020
Poster ve Sözel Bildiri Gönderim
Başlangıç Tarihi: 09 Aralık 2019
Bitiş Tarihi: 15 Eylül’e uzatılmıştır
Gönderi Adresi: drumutisik@gmail.com

Organizasyon Sekreteryası

Merve Demirbaş

+90 535 746 51 93

info@psikiyatriakademisi2020.com